Konkurs na memy o nocnej - podsumowanie

in #polish3 years ago (edited)

Po głównej części konkursowej i dogrywce przyszedł czas na podsumowanie konkursu.

Po pierwszym głosowaniu trzecie miejsce zajął @fervi zaś taką samą liczbę punktów otrzymał @nervi oraz @baro89. Ogłoszono więc dogrywkę jednak... dalej nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. W dogrywce obydwaj uczestnicy otrzymali po dwa punkty dlatego też postanowiłem, że każdy z nich otrzyma 6 STEEM i prace obydwu członków polskiej społeczności zostaną dodane do HelloBota i będą informować użytkowników o nocnej zmianie.

Głos @fervi został unieważniony ponieważ regulamin mówi jasno, że:

Każda osoba, które chce zagłosować na swego faworyta w komentarzu pod tym postem pisze 1-nazwa uczestnika konkursu

Dzisiaj pieniądze zostaną przelane a prace zostaną dodane do bota w dniu jutrzejszym.

Źródła

Wpis informujący o dogrywce.

Wsparcie

Podobało się? Obserwuj i wspieraj!

Sort:  

Dzięki za całkiem ciekawy i inny niż wszystkie konkurs 😉

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24505.30
ETH 1993.65
USDT 1.00
SBD 3.38