You are viewing a single comment's thread from:

RE: Witaj SteemIt!

in #polish4 years ago

Troszkę się pogubiłem. Jeśli to zleceniodawca ma pisać posta ze zleceniem i potem pilnować rozwiązania to jaka rolę ma odgrywać @tasker-pl?
Nie liczyłbym tez na jakiekolwiek zarobki z posta-ogłoszenia no bo kto i po co miałby dawać mu upvota?

Sort:  

Nie, zleceniodawca nic nie pisze. Ale może śledzić jak pojawiają się posty z rozwiązaniami i jeśli coś nie gra, lub ktoś robi coś źle, to może skomentować taki post i wskazać właściwy kierunek lub poprosić o korektę. Przeczytaj jeszcze raz założenia.

Głosować na posty z zadaniami mogą sami biorący udział, bo zwiększają pulę nagród za wykonanie zadania.

Czyli to będzie taka trochę loteria. Ktoś ogłasza np. że potrzebuje avatara do swojego konta, precyzuje oczekiwania, które umieszczone zostają na taskerze.
Ludzie zgłaszają swoje prace z których ogłoszeniodawca wybiera jedną i za nią płaci.

Dlaczego loteria? Raczej konkurs ofert. Nie ma tutaj losowości.

I jeśli Ci co zrealizują zadania, upvotują post na Taskerze, to dają część zarobku z takiego postu wszystkim uczestnikom. Więc każdy coś tam dostanie za wzięcie udziału. To nawet lepsze niż konkurs, bo w normalnym konkursie wygrywa jedna osoba, reszta odchodzi z kwitkiem :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37114.26
ETH 2439.06
USDT 1.00
SBD 4.00