RE: Brothers in Arms: Road to Hill 30 #4 Czołgista Marti [Reupload]

You are viewing a single comment's thread from:

Brothers in Arms: Road to Hill 30 #4 Czołgista Marti [Reupload]

in polish •  last year 

Tzn. mam oba te tagi. Tylko powiedz mi czy ma znaczenie ich kolejność?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chyba w pierwszym tagu ląduje twój post (w sensie z filmem).

Ok, w takim razie chyba nie robi to dużej różnicy, bo i tak używam tagu #polish jako pierwszego :P