Brothers in Arms: Road to Hill 30 #4 Czołgista Marti [Reupload]

in polish •  last year 
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hej, proponuję zmienić tag z pl-gry na pl-gameplay bo jest on trafniejszy i pozwoli na lepsze dotarcie do odbiorców

Tzn. mam oba te tagi. Tylko powiedz mi czy ma znaczenie ich kolejność?

Chyba w pierwszym tagu ląduje twój post (w sensie z filmem).

Ok, w takim razie chyba nie robi to dużej różnicy, bo i tak używam tagu #polish jako pierwszego :P