RE: Czy ktoś używa jeszcze Facebook?

You are viewing a single comment's thread from:

Czy ktoś używa jeszcze Facebook?

in polish •  last year 

Jak FB zginie to sami tu przyjdą tylko wtedy dla nich nie będzie zarobków po 1$ bo będzie większa konkurencja. A my będziemy wielorybami na, których z zazdrością będą spoglądać i mówić dlaczego ja go wtedy nie posłuchałem....

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!