Czaszkowe Pozytywności #1

in polish •  14 days ago

wodecki.png

Mówią, że w "marcu jak w garncu", czyli zmiennie jest. Ni to zima, ni to wiosna, jakieś takieś bele co. I jeszcze szaro. A słońce świeci tylko wtedy jak trzeba iśc do pracy...

text15.png

Wpadł mi dziś taki mały pomysł do mej rozczochranej, by umilić Wam te marcowe dni jakąś wesołą piosenką. Czy to skoczną nutą czy też podnoszącym na duchu fajnym tekstem. A nóż widelec ktoś zaznajomi się z nowym artystą, spodoba mu się wideoklip czy po prostu się uśmiechnie :)

TAKŻE SORRY STEEMIT, CZASZI WJEŻDŻA ZE SWOIM ZESTAWIENIEM POZYTYWNYCH PIOSENEK. NIE MA ODWROTU.

text16.png

Na pierwszy ogień jedzie śp (niestety) Zbyszek Wodecki i Mitch & Mitch wraz z orkiestrą w niezwykle ciepłym i pozytywnym kawałku Rzuć to wszystko co złe w wersji lajw.

Ten i inne kawałki możecie znaleźć na płycie 1976: A Space Odyssey z 2015 roku, ostatniej, którą wydał pan z bujną grzywą. Oryginalna wersja piosenki znajduje się na debiutanckim albumie Wodeckiego, zatytuowanego po prostu Zbigniew Wodecki, ktory premierę swoją miał w 1976, czyli prawie 40 lat przed nagraniem wersji z Mitch & Mitch!

ENJOY!

(I rzućcie wszystko co złe! :) )

Uściski,

Czaszi

text15.png

Obrazek tytułowy to screen z serwisu yt.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @czaszi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!