Czy kosmici, których szukamy zamieszkują równoległe wszechświaty?

in polish •  4 months ago

dfghdgd

Teoria o wszechświatach równoległych, może się wydawać niedorzeczna, mimo to wielu naukowców wierzy, że żyjemy tylko w jednym z wielu wszechświatów. Tych z kolei może być ogromna ilość.

Liczne badania i poszukiwania cywilizacji pozaziemskich skłaniają ludzkość, do snucia tego typu teorii. Jest wiele, prowadzonych na dość sporą skale poszukiwań obcych, jednak nadal nie mamy nawet dowodów (wiarygodnych) na to by ktoś jeszcze, osiedlał kosmos.Być może, odpowiedź jest prosta... Najbliżsi obcy, mogą zamieszkiwać bardzo dalekie galaktyki, lub najzwyczajniej jesteśmy dla nich "mało atrakcyjni".

Na czym polega teoria wieloświatów?


Mówi ona o tym, że świat, w którym się znajdujemy nie musi być jedynym istniejącym. Każdy z nich może całkowicie się od siebie różnić, na każdym mogą panować inne prawa np. grawitacji, lub być takim samym z nielicznymi zmianami. Wszechświaty mają cały czas powstawać, gdy powstaje we wszechświecie wybór. Na ten przykład... Jedną z teorii, które kiedyś słyszałem na ten temat, dotyczy podróżowania w czasie. Pomyśl... Co gdy cofniesz się w czasie i zabijesz samego siebie, sprzed podróży w czasie? Co się wtedy stanie? Według teorii, powstaje wtedy świat równoległy. Od czasu, w którym zabiłeś samego siebie, czas leci dalej dla świata, w którym go zabiłeś. Ty żyjesz bo pochodzisz, ze świata, w którym nie zostałeś zabity.

Koncepcja multikosmosu, mówi także o tym, że nasz świat nie musi być światem unikalnym, może znajdować się miliardy lub więcej, innych które całkowicie odbiegają od naszych przekonań i wyobrażeń o świecie realnym.
Może się tak dziać przez "ewolucje" pewnych światów. Jak w skrócie mówi Michio Kaku, znany pisarz, fizyk. Nasz świat, także mógł powstać z jakiegoś starszego uniwersum.

Podróżowanie między Kosmosami


Czy podróżowanie między kosmosami jest w ogóle, możliwe? Właśnie... Tego nie do końca jesteśmy pewni, jeśli tak to mogło by potwierdzać, że obcy nas odwiedzający, przybywają z innych światów. Być może, powstają "dziury" między światami, lub można samemu takie wytworzyć.
Michio Kaku, tłumaczy, że sąsiadujące z naszym, światy mogą być całkiem blisko, co zwiastować miała by ciemna materia, która stanowi 27% bilansu masy-energii, naszego świata. Według pewnych teorii, miałoby to być oddziaływanie innego świata na nasz.

Być może nie jest to prawdą, a ludzie nie mogący znaleźć życia w naszym świecie, doszukują się tego typu teorii. Obcy mogą żyć bliżej nas (bynajmniej dla nich), niż nam się wydaje. Dla nas ogromnym osiągnięciem jest lądowanie na Marsie, lecz jeśli chodzi o kosmos są to odległości śmieszne. Obcy nas odwiedzający nie muszą zajmować osobnych światów, wystarczy że potrafią przemieszczać się swobodnie po galaktykach. Doszukujemy się między innymi, różnych sygnałów radiowych, co raczej średnio ma sens. Jeśli ktoś potrafi, podróżować między galaktykami to raczej nie będzie komunikował się za pomocą tak wolnych łączy.

http://ciekawefbh.pl/ - Strona domowa

Źródła:
facet.onet.pl
wikipedia.org

Obraz: Obraz

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To zależy. A co jeśli nie możesz siebie zabić? Natura (czy rzeczywistość) w jakiś sposób reguluje to.


Można obejrzeć całość, bo historia ciekawa, a jak nie to 6:54

·

Fakt, może tak być jednak brzmi to momentami tak samo niedorzecznie, i rozwiązanie tego typu kwestii na ten moment myślę, że jest niemożliwe. W tym przypadku to raczej, kwestia wiary niż jakichkolwiek faktów.

Congratulations @ciekawefbhpl! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Croatia vs England


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!