You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gruniożerca 2 - nowa polska gra na NESa

in #polish3 years ago

Zawsze mi się morda cieszy jak widzę kiedy ktoś poświęca swój czas na tworzenie nowych rzeczy na stare sprzęty :) Chyba najwięcej o takich akcjach słyszałem w stosunku do Commodore 64, gdzie co kilka miesięcy pojawiają się nowe gry i to wydania pudełkowe, w ładnych boxach, z plakatami i innymi dodatkami :) Za to na Amigę w 2016 roku powstał remake Giana Sisters na przyklad :)

Sort:  

Gruniożerca 2 też miał wydania pudełkowe, dokładnie 3 sztuki były przeznaczone na licytacje na Gramytatywnie 2017.

To za kilkanaście/kilkadziesiąt lat, te 3 egzemplarze mogą być nie lada rarytasem dla kolekcjonerów :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 11960.09
ETH 370.41
USDT 1.00
SBD 0.99