Kilka zdjęć ze spaceru po Wrocławiu w dzisiejszy słoneczny dzień.

in #polish6 years ago

Wrocław to miasto, w którym nawet jeśli mieszka się całe życie, człowiek chodzi z podniesioną głową i rozgląda się na boki, tyle jest ciekawych rzeczy do oglądania.

Wrzucam parę zdjęć ze spaceru w dzisiejszy słoneczny dzień, akurat te szczegóły w jakiś sposób zwróciły moją uwagę, przez to pewnie musiałem przeoczyć wiele innych, jeszcze ciekawszych.

Dopiero przy końcowym obejrzeniu posta przed publikacją dostrzegłem, że w ostatnim zdjęciu, w jego prawym górnym rogu w jakiś sposób uchwyciła się tęcza :)

Miłego oglądania :)

wro th1.png20180223_120600.jpg

20180223_121404.jpg

20180223_121408.jpg

20180223_121413.jpg

20180223_121925.jpg

20180223_124048.jpg

20180223_132210.jpg

20180223_132222.jpg

20180223_132317.jpg

20180223_132341.jpg

20180223_132418.jpg

20180223_133109.jpg

Sort:  

upvoted&followed fajne zdjecia, niedlugo bede we Wrocławiu, pozdrawiam :)

Dzięki. Polecam odwiedzić Ostrów Tumski i Pergolę razem z Ogrodem Japońskim obok Hali Stulecia. No i oczywiście Rynek. Też kliknąłem follow ;)

World of Photography Beta V1.0
>Learn more here<

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 22:23:15
Account Level: 0
Total XP: 25.25/100.00
Total Photos: 4
Total comments: 5
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by centauri-alfa on steemit from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Howdy partner, I'm @photocurator, a curation bot; I keep an eye on the photo feeds, I vote random photos of my followers and at the end of the day I publish a post with links to the best photos. Follow @photocurator to get your photos curated in the future!

Piękne zdjęcia noi piękny Wrocław. Jednym słowem Wroclove😉

Dziękuję, zgadzam się :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 63782.14
ETH 3146.14
USDT 1.00
SBD 2.55