JAK SUPLEMENTUJĄ SIĘ NAVY SEALS? Będziesz zdziwiony!

in #polish6 years ago (edited)

Niedawno natknąłem się w odmętach internetu na film, w którym Navy Seal, Jim Cowan wyjaśnia jak wygląda suplementacja przed treningiem BUD (Basic Underwater Demolition).

oto film (po angielsku):

Do Navy Seals nie można dostać się przez przypadek, albo po znajomości, trzeba przejść morderczy obóz, w którym porażka jest statystycznie najbardziej prawdopodobna.

Byłem pewien, że tacy elitarni żołnierze są jakoś specjalnie odżywiani, biorą leki przeciwstresowe, odżywki, pobudzacze, koktajle nootropowe itp.
Okazuje się jednak, że nie.

Jeśli komuś nie chce się oglądać, lub nie zna angielskiego, streszczę:

Wystarczy:

 • zażywać conajmniej 1000mg wapnia dziennie, np pijąc 3 szklanki mleka dziennie.
  Wapń jest potrzebny ze względu na wysoki stres, jaki jest normą w armii.

 • zażywać 1000mg wit. C dziennie, w tym celu wystarczy wypić sok cytrusowy, lub zjeść pomarańcz.


  Testoviron wie co dobre:
  obraz.png
  (źródło: wykop.pl)

 • mieć zróżnicowaną dietę, jak to określono na filmie mieć "kolorowo na talerzu"


Większość odżywek jest zakazana i sprawi, że zostanie "oblany" test na doping, a te dozwolone, jak kreatyna, czy białko są odradzane dopóki nie maw pełni zbilansowanej diety.
SEAL dodaje też, że białko może nawet zaszkodzić przy wysiłku podczas upału.

Wystarczy spełniać te proste zalecenia, aby przygotować organizm do ekstremalnych wręcz wysiłków.
Oczywiście nie biorę za nikogo odpowiedzialności i nie zalecam żadnych ekstremalnych akcji, wiadomo, że na pewno są też badania lekarskie przed przystąpieniem do programu BUD.

Aby zacząć być aktywnym, nie potrzebujemy więc zbyt wiele, nie jest potrzebny zestaw odżywek, a wręcz przeciwnie.

Nie musisz też zjadać tony białka i być dużym, aby być sprawnym, w formie i czuć się dobrze.

tu coś dla śmiechu ;)

W filmie jest też powiedziane, że po tym treningu żywienie może się zmienić i na pewno później stosują oni jakieś specjalistyczne rozwiązania żywieniowe i suplementacyjne zależnie od sytuacji, jednak najważniejsze jest to że jest to coś dodatkowego, a nie niezbędnego.

Chodzi chyba też o to, żeby taki żołnierz poradził sobie w innym kraju, gdzie jest inne, normalne jedzenie, a nie miał problem, bo nie wypił swojego koktajlu białkowego o piętnastej, lub jest zmęczony, bo nie wypił przedtreningówki ;)

Nasz organizm jest jak silnik - stosunkowo łatwo podnieść w nim "moc", ale skraca to znacząco jego żywotność.

Dziękuję za uwagę, jeśli nie kliknąłeś jeszcze follow, to chyba tylko ze względu na awarię internetu ;)

Dodam, że nie jestem dietetykiem, starałem się jedynie zrelacjonować wypowiedź z filmu nie dodając nic od siebie, poza reakcją na te informacje.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by centauri-alfa on steemit from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

@therealwolf 's created platform smartsteem scammed my post this morning (mothersday) that was supposed to be for an Abused Childrens Charity. Dude literally stole from abused children that don't have mothers ... on mothersday.

https://steemit.com/steemit/@prometheusrisen/beware-of-smartsteem-scam

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 60115.56
ETH 3203.28
USDT 1.00
SBD 2.46