Tańczące roboty - zabawa w programowanie dla dzieci [konkurs #pl-rekodzielo]

in #polish6 years ago (edited)

Miałem niewątpliwą przyjemność zaprezentować dzieciom w rodzinie ScratchJr - prosty program do nauki schematów blokowych.

bot-1613652_1280.png
Źródło: Pixabay

Dzieci przyssały się do niego od razu. Najpierw pokazałem im co i jak, potem bawiły się samodzielnie, a na koniec otrzymywały zadania zespołowe z ograniczonym czasem i wyznaczonym przywódcą grupy. Te proste zadania pokazywały umiejętność pracy w zespole i wzajemnej pomocy. Po każdym projekcie zaś robiliśmy krótkie podsumowanie z radami na następny raz.


Źródło: scratchjr.org

Efektem ubocznym tego zajęcia była gra na pidżama party: Tańczące Roboty. Robot, jak na komputer przystało, wykonuje program, toteż układamy najpierw program, który wybrane dziecko-robot próbuje wykonać.

Przygotowałem klocki do wydrukowania i wycięcia:

Tanczace_roboty_1.png

Tanczace_roboty_2.png

Tanczace_roboty_3.png

Tanczace_roboty_4.png

Tanczace_roboty_5.png

Tanczace_roboty_6.png

Jak widzicie, ostatni arkusz nie zawiera instrukcji - Twoje dziecko z pewnością będzie miało lepsze pomysły niż taki stary pryk jak ja.

Program musi zaczynać się od elementu START oraz kończyć elementem KONIEC. Pomiędzy nimi występuje program. Możesz samodzielnie go komponować, a możesz tak jak my - pozwolić każdemu uczestnikowi wylosować jedną instrukcję. Jeśli klocek instrukcji ma wcięcie, wymaga jeszcze liczby - pozwól dziecku wylosować klocek liczby.

Po losowaniu dzieci układają instrukcje jedna pod drugą - w naszym przypadku w dowolnej kolejności. Niektóre klocki mogą wtedy nie mieć widocznego efektu, na przykład podniesienie lewej ręki po podniesieniu obu rąk.

Tanczace_roboty-przyklad.png

Po złożeniu programu, obserwujemy jak wybrany uczestnik go wykonuje. Dla ułatwienia można wylosować osobę do czytania instrukcji. Po zakończeniu nagradzamy uczestnika oklaskami i przystępujemy do przygotowania kolejnego tańca.

Nasze dzieci bawiły się dobrze, choć po czterech tańcach ciekawość już opadła. Jedni traktowali taniec jako okazję do wygłupów, inni jako wyzwanie (spróbuj kucnąć na jednej nodze, patrząc w dół, z podniesioną lewą ręką, zgiętą w łokciu). Wyszło zdecydowanie interesująco.

Dodatkową korzyścią było jeszcze lepsze zrozumienie przez dzieci zasad budowy programów, tych najprostszych.

Do kolekcji dodałem również klocki pętli. My z nich nie korzystaliśmy, ale pomyślałem, że mogą się spodobać.

Możesz również samodzielnie wykonać w elementach zmiany przed wydrukiem, korzystając z LibreOffice Draw oraz tego repozytorium: https://github.com/kurykodowe/dancing-robots

Zapraszam do wycinania i zabawy!

Rzutem na taśmę zdołałem przygotować wszystko, toteż zgłaszam ten wpis do konkursu #pl-rekodzielo (patrz: zapowiedź konkursu).

Sort:  

Cześć. Mogłeś robić zdjęcia dzieciom jako relacje :) Albo nagrywać ich reakcje na efekt końcowy ;) Polecam scratch aby zrozumieć jak działają schematy blokowe :)

Ale pesymistycznie zabrzmiałem, oczywiście super materiał. Dobrze zająłeś dzieciom godzinkę. Więcej takich inicjatyw :D

Tak jak pisałem, zaczęliśmy od ScratchJr, potem był też Scratch, a na koniec ta gra.

Nie wrzucam zdjęć dzieci do sieci :)

Congratulations @breadcentric! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @breadcentric! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 68964.81
ETH 3733.40
USDT 1.00
SBD 3.65