RE: Karma wraca. To co dajesz, to też do ciebie przyjdzie.

You are viewing a single comment's thread from:

Karma wraca. To co dajesz, to też do ciebie przyjdzie.

in polish •  last year 

najważniejsze to dążyć do celu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

dokładnie tak @bluro2k17 :)