22 Bahman, Święto Rewolucji Islamskiej, Yazd, Iran

in polish •  11 months ago  (edited)

DSC_0609.JPG

Tak się składa, że przez kilka lat z rzędu zdarzyło mi się spędzać zimę w Iranie i wielokrotnie byłem świadkiem procesji upamiętniających Rewolucję Islamską w Iranie w 1979 roku*. Dla centralnych władz jest to święto ważne, pomagające utrzymywać mit państwotwórczy. Na tę uroczystość ludzi zwozi się często autobusami do większych centrów. Niezależnie jednak od skali "pomocy" ze strony państwa wielu zwykłych ludzi utożsamiających się z konserwatywnymi ideałami islamu szyickiego oraz zwolenników irańskiego sytemu politycznego stawia się w ustalonym miejscu na dumny przemarsz ulicami.
DSC_0584.JPG
Nie są to manifestacje porównywalne z polskimi. W Teheranie potrafią ciągnąć się kilometrami po głównych arteriach miasta. Sam przeszedłem kiedyś 5 kilometrów z placu Rewolucji Islamskiej na plac Wolności w tłumie ludzi, a potem z powrotem, pod prąd. Jak okiem sięgnąć, nadchodzącym z centrum nie było końca...

Środkiem drogi ludzie nieśli w dwóch rzędach, z szacunkiem, kilkukilometrowej długości flagę Iranu i wznosili hasła antysyjonistyczne i antyamerykańskie.
DSC_0607.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wszystkie kraje bliskiego wschodu i kraje arabskie w Afryce muszą mieć rządy zamordyzmu i silnej ręki. Bez tego od kilku lat widzimy co się dzieje - "pielgrzymki" ludzi z tamtych stron w zachodniej Europie... Ale dziwne jest to, że w tamtych krajach nienawidzą Ameryki, a jak "Wujek Sam" przylatuje bombami ustanawiać demokrację i otwiera im drzwi na świat, to z tego korzystają :D

·

Hmm, podsunąłeś mi pomysł na dłuższy post ideolo-polityczny, gdzie dam wyraz swojemu panslawoslamizmowi :P

Congratulations @ayatollah! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Russia vs Croatia


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!