You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czemu posty/komentarze tracą pieniądze.

in #polish5 years ago

Mam to samo.Też mnie ciekawi z czego to wynika.Na chacie dostałem info że jest to związane z kursem steem który aktualnie spada : /

Sort:  

Jeden mój post spadł z 6.05 do 5.85 Ok. kurs także spadł to by się zgadzało, tylko że inne moje 2 posty miały po równo 0.08 po jakimś czasie jeden spadł do 0.07 drugi nie, powinny oba spaść jeśli to zależy od kursu.

No ciekawa sprawa.Mi post spadł z ok 12.5 do 10.15 ..

Czekamy może ktoś bardziej znający temat nam to wyjaśni

Jeden mógł mieć np 0.084 (zaokrąglone do 0.08) i spadł do 0.081 (zaokrąglone do 0.08), a drugi 0.077 (zaokrąglone do 0.08) i spadł do 0.074 (zaokrąglone do 0.07).

Ciekawe może masz i rację o tym nie pomyślałem

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 21419.47
ETH 1243.28
USDT 1.00
SBD 3.23