You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mam i ja! KOLCZYKI @VOITAKSOUTACHE - MUST HAVE KAŻDEJ KOBIETY!

in #polish2 years ago

Jak obejrzałam biżuterię, to uświadomiłam sobie, że chyba wrócę do robienia sutaszu, a raczej do nauczenia się robienia go porządnie :) dzięki Tobie zaczęłam obserwować @voitaksoutache bo warto :)

Sort:  

też robisz taką biżuterię? - super! Cieszę się, że mogłaś poznać Kasi dzieła bo tak jak mówisz - warto!

robiłam, ale bardzo, bardzo dawno temu. Teraz bardziej wyszywam.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10375.82
ETH 336.80
USDT 1.00
SBD 0.95