Sort:  

:) Być może, choć woda, nawet święcona, powinna raczej gasić :)

Niektórzy twierdzą, że to raczej ognista gasi. ;)