Ballada dla Malgorzaty. /Ballad for Margaret

in polish •  2 years ago  (edited)


Przepiękna ballada napisana przez Artura Miernickiego, a wykonana przeze mnie.
Artur Miernicki jest pedagogiem i jak słychać kompozytorem muzyki klasycznej na gitarę.
Dziękuję Artur!

A beautiful ballad written by Artur Miernicki and played by me. Artur Miernicki is a pedagogue and a composer of classical guitar music.
Thank you Artur!


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Koniecznie spróbuj streamować na dlive :D tip!

A jak to zrobić? Ja nie ćwiczyłem od 2 lat... To są starsze nagrania...

A jak to zrobić...? Ja nie ćwiczyłem już dwa lata. To są starsze nagrania...
Dzięki za "tip".

Hi @andrewlabudzki! You have received 0.1 SBD tip from @cardboard!

@cardboard wrote lately about: Steepshot: Little Guy Feel free to follow @cardboard if you like it :)

Tipuvote! - upvote any post with with 2.5 x profit :)

I just upvoted You! (Reply "STOP" to stop automatic upvotes). Do społeczności: Jeżeli uważasz że głos został przyznany niesłusznie, przedstaw krótkie uzasadnienie w odpowiedzi do tego komentarza.