Aktualizacja projektu Masternode PZDC

in polish •  9 months ago

masternode (1).png

Mój stan posiadania na dzień dzisiejszy 500 tys PZDC

Posiadana liczba węzłów: 20 węzłów.
Analiza zysku i kosztów na podstawie cen z vultr.com oraz statystyk monety PZDC

Wyliczenie dla 20 węzłów:

Zysk dobowy: 53 zł
Zysk tygodniowy: 371 zł
Zysk miesięczny: 1590 zł
Zysk kwartalny: 4770 zł
Zysk roczny: 19080 zł

Koszt zakupu 20 węzłów na tą chwilę: 20 * 41,98 zł = 839,60 zł koszt jednorazowy
Koszt 20 serwerów na vultr.com za cały miesiąc = 100 USD * 3,6759 = 367 zł koszt co miesiąc

Lub email: [email protected] ( wkrótce nowy email )

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Witaj, jestem botem patrolującym #pl-artykuly.
Twój post nie spełnia podstawowej reguły #pl-artykuly dotyczącej długości wpisu.
Wyedytuj go dopisując więcej treści lub usuń tag - dziękujemy!

Więcej o regulaminie możesz przeczytać w podanym linku.