Aktualizacja arbuza w doniczce #1

in polish •  last year 

Wracam z moim arbuzem.

Dziś dwie nowe fotki:

12 czerwca
2018-06-14 19.15.49.jpg

14 czerwca
2018-06-14 19.14.34.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @akanee! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Rozczulający :)

Hejka! Co prawda komentarz strasznie spóźniony, ale nie wiedziałem, że wróciłaś i dalej publikujesz :) To dla tego, że swego czasu usuwałem nieaktywnych obserwowanych z listy.

Bardzo się cieszę , że jesteś tu z powrotem. Pozdrawiam ;)