Wiedeń - kilka zabytków

in #polish3 years ago (edited)

)
Hofburg - zimowa rezydencja Habsburgów; można w niej zwiedzić muzeum Sisi, apartamenty cesarskie. Hofburg był zamieszkiwany przez rodzine cesarską do 1918 roku.
IMG_5969.JPG
Katedra św. Szczepana w Wiedniu; wybudowana w latach 1230 - 1263. Została rozbudowana w XV wieku do teraźniejszej formy. Katedra ta jest jedną z największych świątyń Europy. Największa z jej wierz (widoczna na zdjęciu) ma wysokość 136 metrów z kawałkiem ;) . Na zdjęciu nie widać ogromu tej budowli więc polecam wybrać się do Wiednia; jest to piękne
i monumentalne miasto.
IMG_5951.JPG
Ratusz w Wiedniu - prace nad nim trwały od 1872 do 1883. Aktualnie w remoncie jak i zarówno część katedry. Obecnie urzęduje w nim burmistrz, jak i zarówno rada miejska Wiednia.
IMG_5947.JPG
Burgtheater (Teatr zamkowy) został oficjalnie otwarty w 1741. Budynek w stylu włoskiego renesansu. W roku 1945 został zniszczony podczas bombardowań; teatr został odbudowany.

To oczywiście nie wszystkie zabytki tego cudownego miasta. Jak najbardziej polecam wybrać się tam i pozwiedzać.
Dziś ;) około o 22:00 pojawi się materiał o Budapeszcie.

Sort:  

Witaj, jestem botem patrolującym #pl-artykuly.
Twój post nie spełnia podstawowej reguły #pl-artykuly dotyczącej długości wpisu.
Wyedytuj go dopisując więcej treści lub usuń tag - dziękujemy!

Więcej o regulaminie możesz przeczytać w podanym linku.

Congratulations @adisonv13! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 55104.76
ETH 4146.41
BNB 611.17
SBD 7.07