Gryzonie czyli co dla kogo

in #polish3 years ago (edited)

Gryzonie to jedne z popularniejszych zwierząt domowych. W tym artykule zamierzam wspomnieć o trzech gatunkach: szczurach, chomikach oraz o królikach.
Zacznijmy od szczurków. Zwierzęta te są najinteligentniejszymi gryzoniami. Można ich nauczyć wielu trików. Szczury zaleca się hodować w grupach min. 2 osobniki...
czytaj dalej
IMG_5929[1].JPG
Poprzedni artykuł: https://steemit.com/polish/@adisonv13/patyczaki-liscce-i-straszyki

Sort:  

Ehh. Szkoda, że mam alergię na sierść. Chętnie hodowałbym króliki.

Masz literówki w tagach, zmień na #pl-artykuly i #pl-zwierzeta ;) Może jeszcze #pl-hobby?

Pozdrawiam :)

!tipuvote 0.4

This post is supported by $0.24 @tipU upvote funded by @grecki-bazar-ewy :)
@tipU voting service: get instant upvotes + profit sharing tokens | For investors.

Congratulations @adisonv13! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57481.14
ETH 4344.51
BNB 617.50
SBD 7.00