Przekrój społeczności #polish - Listopad 2019steemCreated with Sketch.

in #polis4 years ago (edited)
Sort:  

Trochę przyspałem w tym miesiącu ze statystykami odnośnie użytkowników (wiadomo zima), no ale już są ;-)

O dzięki, jaka wtopa. I zostanie w blockchainie na wieki!

Hi, @jacekw!

You just got a 1.95% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Dobrze rozumiem, że te statystyki obejmują tylko aktywnych użytkowników?

Tak, tylko aktywnych. Zawsze dodaję informację, ze kryterium to: przynajmniej 1 post z tagiem #polish w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Teraz mi to umknęło, ale już uzupełniłem.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 61041.41
ETH 2947.17
USDT 1.00
SBD 3.85