RE: Szukam doświadczonego wędkarza !

You are viewing a single comment's thread from:

Szukam doświadczonego wędkarza !

in poland •  4 months ago

Zastanawia mnie jednak dlaczego wygrzbiecenie na to wpływa a jeśli naprawdę tak jest to w jakim stopniu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!