Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Moim zdaniem jest to zależne od zbyt wielu czynników żeby jednoznacznie stwierdzić. Zależy od rozmiarów tych ryb. Jak szczupak 60cm capnie klenia (niewygrzbiecony) 30cm to przestanie żerować bo się zapcha. Ale ten sam szczupak łapiąc 10cm karaski ( wygrzbiecone) prędko się nie nasyci. Zależy to również od dostępności pokarmu. Jak wpadnie co chwilę w wielkie stado uklei to szybciej się zaspokoi niż jak gania jednego karpika po stawie gdzie jest ich tylko dwóch.

Podpytaj @aple on kosi ładne szczupce.

·

Zastanawia mnie jednak dlaczego wygrzbiecenie na to wpływa a jeśli naprawdę tak jest to w jakim stopniu