Eling (Puisi Ngapak)

in #poetry6 years ago

Eling


Eling jaman semana

Ngendang nganggo ramon saba kalen

sawah blabur malah seneng

Bayong kari mancing nang galengan

Welut kari ngamprang Nang beletan


Siki kali langka kedunge

Persis omonge serat Jayabaya

Ora mung Kedung, iwake ya langka

Bayong, sepat, sisi melik pada ndelik

Welut, pelus, betik, srewet pada ngumpet


Apa kiye sing diarani dina keri

jangkrik langka ngengkrike

Gareng langka suarane

Sawah langka keonge

Tapi panen langka kasile

Entong go nutup butuh sing wingi


---

Derix Al Kosamby, Karawang 10-9-2018

Lingkar Sastra Gombong (Lisong)

Sort:  

Hello @wgustaman, apa kabar? Keren ini artikelnya dan sudah kami resteem ke 7869 follower yaa.. :o) Byteball tebar hadiah. Ayo klaim airdrop anda!. (Sejumput kontribusi kami sebagai witness untuk komunitas Steemit bahasa Indonesia.)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 63877.50
ETH 3493.90
USDT 1.00
SBD 2.51