Rezerwat „Dziki Ostrów” – perełka przyrody w zurbanizowanym świecie (część 2)

in #pl-travelfeed5 months ago (edited)

Niedawno umieściłem relacje wraz ze zdjęciami z Rezerwatu „Dziki Ostrów” pod Bydgoszczą nieopodal miejscowości Brzoza. Zaprezentowałem tam kilka fotografii oraz krótki tekst o wizycie w tym miejscu we wrześniu ur. Teraz chciałbym uzupełnić tamtą relację krótką notą historyczną i paroma dodatkowymi zdjęciami.

8.jpg

7.jpg

9.jpg

10.jpg

Rezerwat powstał w 1977 roku, jednak plany jego utworzenia były znacznie wcześniej. Botanicy bowiem dostrzegali konieczność ochrony rzadkich gatunków roślin, jakie występowały na tym terenie. Traktuje o tym tekst z 1971 roku Jadwigi Wilkoń-Michalskiej: "W miejscowości Brzoza, tuż nad Notecią, na tle torfiastych łąk nadnoteckich wznosi się kępa leśna, zwana Dzikim Ostrowem, w której obok bogatej kserotermicznej roślinności występują również dość rzadkie i chronione rośliny lasów liściastych. W świetlistej dąbrowie, zajmującej około 60% całego terenu, występuje najdalej na zachód wysunięte stanowisko pszczelnika wąskolistnego; poza tym rosną tutaj: sasanka łąkowa, dzwonek szczeciniasty i miodunka wąskolistna [...] W bardziej wilgotnych, niżej położonych miejscach rosną rzadkie gatunki storczyków, jak buławnik czerwony, listera jajowata, gnieźnik leśny oraz lilia złotogłów, kosaciec syberyjski i kilka innych, chronionych gatunków".

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

Z przytoczonego wyżej tekstu wynika, że z naukowego punktu widzenia, powołanie rezerwatu było jak najbardziej słuszne. Rezerwat obejmuje ponad 74-hektary. Wbrew pozorom nie jest to dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że otaczający go teren jest dosyć mocno zurbanizowany. Rezerwat nie posiada również żadnej otuliny, graniczy bowiem bezpośrednio z polami i łąkami. Gdy odwiedza się rezerwat, można odnieść wrażenie, że jest on samotną wyspą, swoistą oazą przyrody, na mapie zabudowań pobliskich miejscowości. Tym bardziej jest to cenne pod względem przyrodniczym miejsce.

18.jpg

19.jpg

22.jpg

20.jpg

21.jpg

23.jpg

Sort:  

Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności #pl-travelfeed!

Zapraszamy do społeczności polskich podróżników PL-TravelFeed, Dołącz bo nas.

Zapraszam do zapoznania się postami opublikowanymi w zeszłym tygodniu, twórcy tych postów liczą na Twój głos, zapraszam do głosowania, następnym razem to Twój post może walczyć o tytuł najlepszego postu tygodnia tagu #pl-travelfeed.

Rozważ proszę głosowanie na witness @travelfeed, dzięki temu ten projekt będzie mógł jeszcze lepiej funkcjonować.

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Kuratorzy tagu #pl-travelfeed
@rozku & @lesiopm

Manually curated by the Qurator Team. Keep up the good work!

Congratulations @jakub1234! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!