Ratujmy Redutę Ordona!

in pl-tradycja •  last year  (edited)

Parę dni temu szukając mieszkań w Warszawie natrafiłem na pewne ogłoszenie.
https://www.dynamicdevelopment.pl/nasze-inwestycje/

Moja pierwsza myśl - "To nie może być to miejsce", a jednak ktoś buduje kamienicę na Reducie Ordona.
Postanowiłem zagłębić w temat Reduty nr. 54 i dowiedziałem się, że obiekt ten od jakiegoś czasu walczy o swój żywot.

Reduta Ordona jest symbolem walki z zaborcą o wolną Polskę w postaniu listopadowym oraz częścią naszej pięknej historii. Chyba każdy z nas zna cudowną poezję "Reduta Ordona" pióra Adama Mickiewicza, która jest jedną z najważniejszych utworów polskiego romantyzmu. Smutny jest fakt, że zamiast muzeum na miejscu reduty możemy doczekać się blokowiska.


Julian Konstanty Ordon

22 maja 2018 roku Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, przyjęła jednogłośnie uchwałę pozytywną dla Zabytku.
Jest to wniosek Radnych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, do Rady m.st. Warszawy oraz Prezydent m.st. Warszawy o pozyskanie środków finansowych na wykup działek lub zamianę terenów Reduty Ordona, będących obecnie w posiadaniu developerów, w celu przygotowania w przyszłości mpzp i godnego uczczenia Dzieła fortyfikacyjnego nr 54 tzw. Reduty Ordona.

Może się wydawać, że wszystko już idzie po myśli ludzi popierających "wskrzeszenie" tego zaiste ważnego dla nas miejsca, ale (Zawsze musi być jakieś ale -,-) spółka Dynamic Development (Odpowiedzialna za Kamienicę) oraz kilku innych właścicieli tego gruntu z uporem maniaka nie chcą oddać ziemi pod późniejsze zagospodarowanie, a nawet wnieśli zażalenie o wpisanie Reduty Ordona do rejestru zabytków. 26 września 2018 roku odbędzie się rozprawa na temat omawianego zabytku.

Mam nadzieję, że zamiast blokowiska na miejscu reduty pojawi się muzeum.

Dbanie o zabytki w Polsce jest dziwne.
Państwo zabierze każdą małą rzecz znalezioną w twoim ogrodzie, aby chronić zabytki. Zamiast liberalizować prawo w kwestii detektorystyki wprowadza jeszcze większe zakazy, aby chronić zabytki.

Więc się pytam dlaczego nie może uchronić zabytku ważniejszego niż przegniły Mauser bez kolby i minimum połowy ważnych części ?

Zapraszam do polubienia strony, która walczy o sprawę reduty nr. 54 https://www.facebook.com/Komitet-Zachowania-Reduty-Ordona-240340486367581/
Trzymam kciuki.

Pamiętaj o zostawieniu upvote! (mi, a szczególnie nowym twórcom aby się nie zniechęcili i pamiętajcie "nie można być samolubnym na naszej platformie STEEMIT" ) Mam nadzieję, że mój artykuł wam się spodobał.

Sam piszę od niedawna, więc jeśli macie dla mnie jakieś porady proszę pisać śmiało w komentarzach. :) Ja mogę co najwyżej pomóc w kwestiach detektorystyki.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ytedimeq! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ytedimeq! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!