You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bayern Monachium pobije swój rekord transferowy? / Wracamy po aktualizacji.

in #pl-sport3 years ago (edited)

Według mnie te kwoty, są masakryczne . Od czasu pęknięcia 100 mln € za jednego zawodnika, każdy kolejny transfer wynosi od 60-120 mln € . Remis Realu Madryt ;(

Sort:  

No niestety :( A kolejnym transferem który zepsuł rynek już do reszty, to 222 mln za Neymara.

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41980.08
ETH 3127.51
USDT 1.00
SBD 4.68