Konkurs Kreatywny #24 – Głosowanie

Cześć

I znowu głosujemy! Za nami czas zgłaszania prac do 24. Konkursu Kreatywnego - w tej edycji mamy 4 posty, co jest według mnie bardzo dobrym wynikiem :)

Poznajcie uczestników! Wymieniam w kolejności ukazywania się postów konkursowych:

ZASADY GŁOSOWANIA

Na Wasze głosy czekam do 22.03.2020 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Głosujemy na trzy wybrane prace podając nick uczestnika i punkty:

miejsce I - nick - 3 pkt
miejsce II - nick - 2 pkt
miejsce III - nick - 1 pkt

Pamiętajcie, że każdy uczestnik konkursu, który odda głosy (nie można głosować na siebie) otrzyma dodatkowe 3 pkt.

Do trzech dni po zamknięciu głosowania opublikuję wyniki i rozdam nagrody.

NAGRODY

Dla zwycięzców konkursu przewidziana jest nagroda gwarantowana w wysokości 10 STEEM plus ewentualne wpłaty od sponsorów, do podziału według poniższych zasad:

I miejsce - 50% nagrody,
II miejsce - 30% nagrody,
III miejsce - 20% nagrody.

W przypadku wyniku ex aequo pula środków przypadająca na dane miejsce zostanie podzielona pomiędzy równorzędnych laureatów.

Jeżeli w konkursie wezmą udział mniej niż 3 osoby, lub wyniki będą w inny sposób niestandardowe, indywidualnie podejmę decyzję co do podziału puli nagród.

No to do roboty ;)

@wadera

Informacja dla potencjalnych sponsorów - transfery z odpowiednią adnotacją prosimy dokonywać na konto @pl-rekodzielo.

Sort:  

He said, 'Stop doing wrong things and turn back to God! The kingdom of heaven is almost here.'(Matthew 3:2)

Question from the Bible, What is a Proof of God's Existence

Watch the Video below to know the Answer...
(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074

I miejsce - @katiefreespirit - 3 pkt
II miejsce - @grecki-bazar-ewy - 2 pkt
III miejsce - @jhalik - 1 pkt

Miejsce I - @pkocjan
Miejsce II - @grecki-bazar-Ewy
Miejsce III - @katiefreespirit

1 miejsce - @pkocjan
2 miejsce - @katiefreespirit
3 miejsce - @grecki-bazar-ewy

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69942.87
ETH 3793.57
USDT 1.00
SBD 3.73