Konkurs Kreatywny #22 – Przypomnienie

Drodzy moi, trwa 22. Konkurs Kreatywny!

Każdy, kto w najbliższym tygodniu odczuje choć odrobinę twórczej inwencji - jest zaproszony!

Temat bieżącej edycji: Karnawał zobowiązuje. Wiecie, że nie jestem radykałem... liczy się przede wszystkim chęć i dobra zabawa, dlatego liczę na Waszą kreatywność także w interpretacji tematu:

(...) pozostawiam Wam wolność w interpretacji tematu. Naciągajcie rzeczywistość, oszukujcie czasoprzestrzeń - historia może dziać się zarówno "tu i teraz", jak i dotyczyć zamierzchłych wspomnień.

Moje słowa!

Prace można zgłaszać do następnej niedzieli (26.01), do północy.

Post inicjujący 22. Konkurs Kreatywny, a w nim wszystkie potrzebne informacje, znajdziecie tutaj:

https://steemit.com/pl-rekodzielo/@pl-rekodzielo/konkurs-kreatywny-22-start

Zapraszam!

@wadera

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 70018.15
ETH 3794.54
USDT 1.00
SBD 3.75