Konkurs Kreatywny #22 – Start

Powoli Nowy Rok przestaje ekscytować, a świętowanie, sylwestrowe szaleństwo i długie weekendy dawno już za nami. Czas powrócić do codzienności - tej w świecie realnym i steemowym. Mam ogromną nadzieję, że jesteście wypoczęci i pełni ochoty na

22. Konkurs Kreatywny pod patronatem @pl-rekodzielo

Temat:

Karnawał zobowiązuje.

Tak jest, ledwo co opadł pył bitewny po sylwestrowej nocy, a już trzeba szykować siły na kolejne tygodnie zabawy. Nawet najbardziej oporni domatorzy mogą poczuć delikatne mrowienie ekscytacji na myśl o tych wszystkich balach, przyjęciach lub choćby skromnych domówkach.
Maski, tiule, rekwizyty, dekoracje... dla siebie, dla dzieci... oszaleć można!
I właśnie to szaleństwo chciałabym zobaczyć. Jak zawsze - pozostawiam Wam wolność w interpretacji tematu. Naciągajcie rzeczywistość, oszukujcie czasoprzestrzeń - historia może dziać się zarówno "tu i teraz", jak i dotyczyć zamierzchłych wspomnień.

Do dzieła :)

ZASADY KONKURSU

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać post, w którym przedstawicie Wasze dzieło.

Wpis oznaczcie tagiem #pl-rekodzielo, a w tytule dodajcie "konkurs @pl-rekodzielo"

Na publikację wpisu macie dwa tygodnie, do 26.01.2020 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Dnia 27.01.2020 r. (poniedziałek) zostanie opublikowany post podsumowujący zgłoszenia, który otworzy głosowanie.

Na Wasze głosy będziemy czekać do 02.02.2020 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Do trzech dni po zamknięciu głosowania opublikujemy wyniki i rozdamy nagrody.

ZASADY GŁOSOWANIA

Głosujemy na trzy wybrane prace podając nick uczestnika i punkty:

miejsce I - nick - 3 pkt
miejsce II - nick - 2 pkt
miejsce III - nick - 1 pkt

Jest mile widziane, by uczestnicy danego konkursu wzięli również udział w głosowaniu (nie mogą głosować na siebie) - w takim przypadku otrzymają dodatkowe 3 pkt.

NAGRODY

Dla zwycięzców konkursu przewidziana jest nagroda gwarantowana w wysokości 10 STEEM (plus ewentualne wpłaty od sponsorów) - do podziału według poniższych zasad:

I miejsce - 50% nagrody,
II miejsce - 30% nagrody,
III miejsce - 20% nagrody.

W przypadku wyniku ex aequo pula środków przypadająca na dane miejsce zostanie podzielona pomiędzy równorzędnych laureatów.

Środki zdobyte przez posty dotyczące bieżącego konkursu zasilą pulę nagród w kolejnych edycjach.

Do dzieła! Czekamy na Wasze zgłoszenia do 26.01.2020 r. (niedziela), do godziny 24.00.

@wadera

Informacja dla potencjalnych sponsorów - transfery prosimy dokonywać na konto @pl-rekodzielo.

Sort:  

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66503.40
ETH 3078.67
USDT 1.00
SBD 3.70