Konkurs Kreatywny #22 – Podsumowanie

in #pl-rekodzielo4 years ago (edited)

Dobry wieczór :)

Dwa tygodnie minęły nie wiadomo kiedy. Tak szybko, że nawet Ci, którzy mieli szczery zamiar wzięcia udziału w 22. Konkursie Kreatywnym pt.: "Karnawał zobowiązuje"... nie zdążyli, po prostu. Zdarza się ;)

Jest jednak jeden wyjątek - rzutem na taśmę, w ostatnich godzinach zgłaszania prac pojawił się post @pkocjan z przepiękną maską karnawałową rodem z Wenecji. Można ją obejrzeć (a także docenić i dać apwotka, do czego zachęcam) tutaj :

https://steemit.com/engrave/@pkocjan/cos-z-niczego-4-maska-karnawalowa---konkurs-pl-rekodzielo

Tym samym możemy pominąć etap głosowania i od razu przejść do najprzyjemniejszej części, czyli do rozdania nagród.

WYNIKI:

I miejsce oraz nagroda w wysokości 10 STEEM wędruje do @pkocjan.

Na miejsce II i III brak chętnych - tym razem :)

Dziękuję @pkocjan za udział i gratuluję wygranej!

Do następnego konkursu!

@wadera

Sort:  

Dziękuję 😉 Nagrodę przeznaczam na rzecz kolejnego konkursu, bo co to za wygrana bez konkurencji 😂

Wspaniale :) Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do prawdziwej rywalizacji!

W karnawale tak bywa, że szczere chęci czasem nie wystarczą :P
Zwyciężczyni miała dużo szczęścia, że i mi szczery zamiar nie wystarczył!
DSCN6512.JPG
To oto dzieło mogło by całkowicie zmienić wynik konkursu :D

Gratulacje dla @pkocjan! Świetna robota!

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69471.12
ETH 3758.35
USDT 1.00
SBD 3.83