Konkurs Kreatywny #21 – Start

in #pl-rekodzielo4 years ago (edited)

Cześć!

Zapraszam Was na

21. Konkurs Kreatywny pod patronatem @pl-rekodzielo

Temat:

Święta, święta...

Zgodnie z tradycją, o tej porze roku nie może zabraknąć najbardziej wdzięcznego tematu konkursu. Nawet ci z nas, którzy zazwyczaj stronią od rękodzieła ulegają - czy to magii, czy presji otoczenia - i zasiadają do prac ręcznych. Nie ma zmiłuj - łańcuchy na choinkę same się nie zrobią.
A jak święta, to i zima... Więc nie tylko stroik, ale i karmnik się przyda, takoż ulepszenia w turbo-sankach albo ciepłe, wełniane rękawiczki. Temat wdzięczny i szeroki!

Na pewno coś tam wydziergacie, kreatywne bestie ;) Do dzieła!

ZASADY KONKURSU

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać post, w którym przedstawicie Wasze dzieło.

Wpis oznaczcie tagiem #pl-rekodzielo, a w tytule dodajcie "konkurs @pl-rekodzielo"

Na publikację wpisu macie dwa tygodnie, do 15.12.2019 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Dnia 16.12.2019 r. (poniedziałek) zostanie opublikowany post podsumowujący zgłoszenia, który otworzy głosowanie.

Na Wasze głosy będziemy czekać do 22.11.2019 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Do trzech dni po zamknięciu głosowania opublikujemy wyniki i rozdamy nagrody.

ZASADY GŁOSOWANIA

Głosujemy na trzy wybrane prace podając nick uczestnika i punkty:

miejsce I - nick - 3 pkt
miejsce II - nick - 2 pkt
miejsce III - nick - 1 pkt

Jest mile widziane, by uczestnicy danego konkursu wzięli również udział w głosowaniu (nie mogą głosować na siebie) - w takim przypadku otrzymają dodatkowe 3 pkt.

NAGRODY

Dla zwycięzców konkursu przewidziana jest nagroda gwarantowana w wysokości 10 STEEM, plus 5 STEEM od @julietlucy ❤️ - do podziału według poniższych zasad:

I miejsce - 50% nagrody,
II miejsce - 30% nagrody,
III miejsce - 20% nagrody.

W przypadku wyniku ex aequo pula środków przypadająca na dane miejsce zostanie podzielona pomiędzy równorzędnych laureatów.

Środki zdobyte przez posty dotyczące bieżącego konkursu zasilą pulę nagród w kolejnych edycjach.

Do dzieła! Czekamy na Wasze zgłoszenia do 15.12.2019 r. (niedziela), do godziny 24.00.

@wadera

Informacja dla potencjalnych sponsorów - transfery prosimy dokonywać na konto @pl-rekodzielo.

Sort:  

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 50 posts. Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67916.87
ETH 3819.97
USDT 1.00
SBD 3.67