Konkurs Kreatywny #21 – Przypomnienie

Hej hej

Jeszcze przez tydzień możecie zgłaszać swój udział w 21. Konkursie Kreatywnym. Tematyka obszerna i na czasie...

Przypominam temat:

Święta, święta...

Zgodnie z tradycją, o tej porze roku nie może zabraknąć najbardziej wdzięcznego tematu konkursu. Nawet ci z nas, którzy zazwyczaj stronią od rękodzieła ulegają - czy to magii, czy presji otoczenia - i zasiadają do prac ręcznych. Nie ma zmiłuj - łańcuchy na choinkę same się nie zrobią.
A jak święta, to i zima... Więc nie tylko stroik, ale i karmnik się przyda, takoż ulepszenia w turbo-sankach albo ciepłe, wełniane rękawiczki. Temat wdzięczny i szeroki!

Na pewno coś tam wydziergacie, kreatywne bestie ;)

Czekają nagrody o łącznej wartości 15 STEEM, do dzieła!

Link do pełnego postu z ogłoszeniem konkursu i zasadami:
https://steemit.com/pl-rekodzielo/@pl-rekodzielo/konkurs-kreatywny-21-start

@wadera

Informacja dla potencjalnych sponsorów - transfery prosimy dokonywać na konto @pl-rekodzielo.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67021.12
ETH 3110.50
USDT 1.00
SBD 3.71