Konkurs Kreatywny #21 – Głosowanie

Witajcie,

Wczoraj zakończył się etap zgłaszania prac do 21 Konkursu Kreatywnego. Byłam przekonana, że ten konkurs, wobec udziału tylko jednego uczestnika, zamkniemy już dzisiaj... a jednak rano czekała na mnie niespodzianka.

Dlatego z prawdziwą radością otwieram głosowanie! Cieszę się tym bardziej, że tym razem wszyscy uczestnicy staną na podium ;)

Uczestnicy (w kolejności ukazywania się postów konkursowych):

@julietlucy - Kula śnieżna DIY
https://steemit.com/polish/@julietlucy/kula-sniezna-diy-konkurs-pl-rekodzielo

@grecki-bazar-ewy - Święta, święta... - styropianowe bombki i pajacyki z włóczki na konkurs @pl-rekodzielo
https://steemit.com/engrave/@grecki-bazar-ewy/swieta-swieta---styropianowe-bombki-i-pajacyki-z-wloczki-na-konkurs-pl-rekodzielo

ZASADY GŁOSOWANIA

Głosujemy na dwie wybrane prace podając nick uczestnika i punkty:

miejsce I - nick - 3 pkt
miejsce II - nick - 2 pkt

Pamiętajcie, że każdy uczestnik konkursu, który odda głosy (nie można głosować na siebie) otrzyma dodatkowe 3 pkt.

Do trzech dni po zamknięciu głosowania opublikuję wyniki i rozdam nagrody.

Na uczestników konkursu czeka do podziału nagroda w wysokości 15 STEEM, w tym 5 STEEM od sponsorki @julietlucy. Wobec braku trzeciego kandydata do podium pula zostanie podzielona w następujący sposób:

I miejsce - 60% nagrody
II miejsce - 40% nagrody

Na Wasze głosy czekam do 22.12.2019 r. (niedziela), do godziny 24.00.

@wadera

Sort:  

miejsce I - @julietlucy - 3 pkt
miejsce II - @grecki-bazar-ewy - 2 pkt

Szkoda, że @herbacianymag nie zdążył ze świątecznym projektem, bo pewnie na podium by się załapał :P

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69852.07
ETH 3757.14
USDT 1.00
SBD 3.75