Konkurs Kreatywny #11 - Przedłużony termin zgłaszania prac

in pl-rekodzielo •  8 months ago 

Witajcie,

Ponieważ sieć steem miała mały przestój, postanowiłam przedłużyć możliwość zgłaszania swoich prac w obecnej edycji konkursu. Nowy termin do którego możecie tworzyć własne Steemiaki to: 03.10.2018r. (środa) do godziny 23:59.

temat_pl-rekodzielo.png

W związku z powyższym zmianie ulegnie również harmonogram konkursu:

  • publikacja wpisu z listą zgłoszonych prac konkursowych (tzw. wpis z głosowaniem, w którym zostaną podane zasady głosowania) - czwartek 04.10.2018r.,
  • czas głosowania - od momentu ukazania się postu z listą wpisów konkursowych do środy 10.10.2018r. do godziny 23:59,
  • ogłoszenie wyników - po 11.10.2018r.

Nagrody

W obecnej edycji Konkursu Kreatywnego pula nagród wynosi: 6 SBD oraz 5 STEEM plus płynne środki uzbierane przez post z ogłoszeniem konkursu, post z głosowaniem oraz ten post. Wiadomo jest więc, że nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

Za wsparcie konkursu dziękuję @shogunma oraz @santarius.


Zapraszam do udziału i powodzenia :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard knock out by hardfork

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

cholera, na konkurs nie zdążę, ale na 100% dodam w przyszłości coś od siebie w tym temacie :D

·

Szkoda :( ale czekam zatem na przyszłość ;)