You are viewing a single comment's thread from:

RE: ENGRAVE - Pierwsza platforma blogowa oparta na sieci Steem

in #pl-projekty5 years ago

Super to wygląda! Już wiem, że zostanę klientem :)
I tutaj pytanie - czy jest / będzie wsparcie syntax highlighting? Tego baardzo na steemit brakuje, jeśli się chce pisać bloga np programistycznego.

Sort:  

dokładnie! popieram w 100%. jest to bardzo upierdliwe na dłuższą metę.

Hmm za pomocą markdown, to ciężko to zrobić, ale postaram się coś ogarnąć w tym temacie. Myślę, że jakieś rozwiązanie frontowe się znajdzie do kolorowania składni kodu :)

Coś mi się zdaje, że ten githubowy markdown na którym ten steemitowy się rzekomo wzorował - ma coś takiego. Może warto po prostu zacząć to obsługiwać. Może Steemit dołączy :-).

Technicznie w zasadzie nie jest to duży problem, markdown i tak parsujemy po stronie serwera, więc możemy dorobić obsługę dodatkowych znaczników.

Znalazłem! Tutaj.

Trafia więc na listę TODO ;)

A nie zepsuje to wyświetlania postów w innych miejscach, jak właśnie steemit? Może rzeczywiście lepiej skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań frontowych?

Zrobimy tak, żeby nie zepsuło, bo zależy mi na wsteczniej kompatybilności. Myślałem właśnie o takim rozwiązaniu, czyli od strony markdown zwykły znacznik kodu preformatowanego i jakiś skrypt jquery do koloryzowania.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27390.58
ETH 1639.34
USDT 1.00
SBD 2.23