#SQL - odpowiedzi do lekcji 2

in pl-programowanie •  last month

Dzisiaj przedstawię Wam odpowiedzi do zapytań z wcześniejszego wpisu. Wszystkie zadania wykonywane są na bazie Northwnd, która dostępna jest w sieci.

*

Zapytanie SELECT z filtracją danych (klauzula WHERE)

--select UnitPrice, ProductName from Products where UnitsInStock >100;
--select ProductName from Products where Discontinued = 1;
--select EmployeeID from Employees where YEAR(BirthDate) < 1950;
--select LastName, BirthDate from Employees where TitleOfCourtesy not like 'Dr.';

Zapytania z operacjami logicznymi na warunkach (AND, OR, NOT)

--select CompanyName from Suppliers where Fax is not null;
--select CompanyName, Phone from Customers where Country like 'Poland' or Country like 'France';
--select ProductName, UnitPrice from Products where Discontinued=0 and UnitsInStock>UnitsOnOrder;
--select ProductName from Products where not UnitPrice > 20 and not UnitsInStock!=0;

Wybór wartości z przedziału (between... and...)

--select FirstName, LastName from Employees where MONTH(BirthDate) between 5 and 9;
--select OrderID from [Order Details] where Discount between 0.15 and 0.20;

Wybór wartości zawartej w zbiorze (in)

--select BirthDate from Employees where FirstName in('Nancy', 'Andrew', 'Janet');
--select CompanyName, Address from Customers where City in('Berno', 'Graz', 'Warszawa');
--select LastName, City from Employees where Country in('UK');

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Witaj, jestem botem patrolującym #pl-artykuly.
Twój post nie spełnia podstawowej reguły #pl-artykuly dotyczącej długości wpisu.
Wyedytuj go dopisując więcej treści lub usuń tag - dziękujemy!

Więcej o regulaminie możesz przeczytać w podanym linku.