Sort:  

:) aa, to tak to?
jesteś zimowa dziewczynka??

Lubię taką zimę zimę, ze śniegiem i mrozikiem 😉 ale zazdroszczę Wam tych pięknych wakacji 😋

aachaa! że "zimę - zimę!"
to rozumiem :D

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10439.16
ETH 342.31
USDT 1.00
SBD 0.95