You are viewing a single comment's thread from:

RE: ZAMIENIĆ BIAŁE NA BIAŁE. CZYLI ODWIEDZAMY WYBRZEŻE ANDALUZJI

in #pl-podroze2 years ago

byłam w Roquetas de Mar niedaleko Almeria😊 interesujące i nieodkryte miejsce, miło spędziłam czas na rowerze, było bardzo ciepło. Foliaki na każdym kroku robią wrażenie...
PS ja tez nie przejdę obok jakiegokolwiek kota obojętnie 😁

Sort:  

o cudownie,
że nie tylko ja jestem walnięta na punkcie kotów (nawet tych nie-moich ❤️ haha)
dzięki za odwagę, że też się przyznałaś 😻

PS:
poguglowalam o Roquetas de Mar, wciągam na listę :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10929.22
ETH 383.46
USDT 1.00
SBD 0.98