Sort:  

Zgadza się. Takie powinny być giełdy 😉

Posted using Partiko Android