Singing in the Rain - with Dorota / zdjęcia w deszczu z Dorotą

Already a week earlier I arranged with Dorota for photos in the open air. It was supposed to be sunny and autumn. However, the weather on the day we were supposed to leave for photos changed a little. Dorota is a crazy woman and she has not changed her mind about the date of the session. She wanted to do it in the rain. I do not need to be told twice so we set off to a previously agreed place. During the wet session we played a beautiful song known to everyone "Singing in the Rain" from the miusical of Stanley Donen and Gene Kelly in which Gene Kelly played the main role. Despite the rain, the atmosphere was hot and fun. If you are interested in my work and photos that I take, please visit my facebook page https://www.facebook.com/arturwojtczakpl or my page https://arturwojtczak.pl/

Już tydzień wcześniej umówiłem się z Dorotą na zdjęcia w plenerze. Miało być słonecznie i jesiennie. Jednak pogoda w dniu kiedy mieliśmy wyjechać na zdjęcia troszkę się zmieniła. Dorota to szalona kobieta i zdania co do terminu sesji nie zmieniła. Koniecznie chciała zrobić to w deszczu. Mnie dwa razy nie trzeba powtażać więc ruszyliśmy w ustalone wcześniej miejsce. Podczas mokrej sesji puszczaliśmy piękny utwór wszystkim znany "Singing in the Rain" z miusicalu Stanleya Donena i Gene’a Kelly’ego w którym główną rolę zagrał Gene Kelly. Mimo deszczu atmosfera była gorąca i zabawna. Jeśli interesują cię moja praca i zdjęcia które wykonuję zapraszam na moją stronę facebook https://www.facebook.com/arturwojtczakpl lub moją stronę https://arturwojtczak.pl/

IMGL3471.jpg

IMGL3586.jpg

IMGL3540.jpg

IMGL3410-1.jpg

IMGL3412.jpg

Sort:  

Your post was upvoted by the @art-venture account after manual review and included in Art-Venture magazine. The upvote and support of Art-venture magazine would greatly appreciated!
Unbenannt-1a.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 58679.35
ETH 3155.04
USDT 1.00
SBD 2.44