In the mirror / W lustrze

in #pl-fotografia4 years ago (edited)

[EN]

The glass surface of water shines and vibrates only,
when the wind touches her gently.
The tree touches the tree,
sky sees the sky
and whispers ...
Good night

w_lustrze.jpg

Place: Warta Landscape Park


[PL]

Szklana tafla wody błyszczy tylko i drga,
gdy wiatr ją muska łagodnie.
Drzewo dotyka drzewo,
niebo wpatrzone w niebo
gasnąc szepcze...
Dobranoc


Tekst i zdjęcie: @anetta

Sort:  

Super! Dodaję od obserwowanych i czekam na więcej zdjęć. :)

Your post was upvoted by the @art-venture account after manual review and included in Art-Venture magazine. The upvote and support of Art-venture magazine would greatly appreciated!
Unbenannt-1-1_2a.jpg

Awesome is the lake frozen?

Posted using Partiko Android

Thanks. No, in "my Park" there is still autumn. I'm still waiting for the winter.

Dziękuję @rozku. Pozdrawiam.

przepiękne zdjęcie zwieńczone wierszem 💚

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 59347.34
ETH 3315.09
USDT 1.00
SBD 4.22