Sort:  

Dwie piękne kobiety ❤️. Fajnie Was widzieć!

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Dobrze widzieć powracających ludzi. Sam dokładnie byłem w tym miejscu, więc wiem jak to jest. Witamy z powrotem!

Posted using Partiko Android

Miło Cię znowu zobaczyć i to w tak cudownym towarzystwie rodzinki :) Pozdrowionka :)

!tipuvote 1 hide

Nie byłbym sobą jakbym nie napisał steemit.com<steempeak.com. Proponuje się przesiąść.

Co do ludzi, których już nie ma. Ciebie też jakiś czas nie było, więc warto wrócić, żeby innym też chciało się wrócić, jak uporządkują swoje sprawy.

Zuzia w mercedesie 😍

witaj ponownie! :)

Dziecko to drugi etat. Świat uporządkowany wywraca do góry nogami. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64724.80
ETH 3460.60
USDT 1.00
SBD 2.51