You are viewing a single comment's thread from:

RE: ROZMOWY Z SYNEM

in #pl-dzieci6 years ago

Jak dla mnie to biedronka ;) chociaż to za proste by było... może to te być Twój syn, co patrzy na Was z góry, a że już mu się nie zmieściło to na rysunku, to dorysował na końcu ;)

Sort:  

świetny pomysł, że dorysował sam siebie, byłoby to w sumie realne:)

ale też - niestety - należy tu wyznać, że to Nie jego rodzice są uwiecznieni na tym rysunku :(
(mimo olśniewającej urody, która faktycznie mogłaby to sugerować :)

Ech... no nic, nie ma jak się przywiązać do jednej teorii i trudno potem wyjść poza schemat... jak się widzi biedronkę, to już nie można zobaczyć słonia ;) no nic, napisz mi później w odpowiedzi na komentarz, o co chodziło, bo boję się, że później ten wpis mi zginie gdzieś, a jestem dość zaciekawiona ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66540.93
ETH 3186.50
USDT 1.00
SBD 4.11