Sort:  

a nieee, nie pchła!
tralalala.
zgadujesz dalej? :)

tak, mówi na mnie "Mimi",
(i nie chce zeznawać w tej sprawie, dlaczego tak sobie wymyślił).
ale nie protestuję, w końcu ja jemu tez niejedną ksywkę nadałam :)

hmmm...znając dzieci to może być wiele dziwnych fajnych rzeczy np. ufo, Rozku z podbitym okiem w sukience i wymachująca rękami, wróżka, świetlik albo jakiś bąk a może rodzaj ptaka?

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 60936.15
ETH 2921.43
USDT 1.00
SBD 3.70