Sort:  

hahah, aaa niee!!
nie.
chyba niechcący Was zasugerowałam z tą pchłą :)
to Zupełnie, Absolutnie Nie Jest Pchła!

(rozwiązanie zagadki za kilka dni w komentarzu (by dać czas tym, którzy chcą sie jeszcze pobawić w zgadywanie :))

Poczekam cierpliwie na rozwiązanie, na pewno będę zaskoczona :)

ja byłam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64550.89
ETH 3156.32
USDT 1.00
SBD 4.30