Jak V-2 zdobyły przestrzeń kosmiczną i były prekursorem rozwoju badań kosmosu?

in pl-artykuly •  last year 

grafika1.jpg

Według definicji NASA pierwszym państwem, które prawie wysłało obiekt w kosmos były... Uwaga... Nazistowskie Niemcy, które wystrzeliły pocisk balistyczny V-2 dnia 3 października 1942 roku, dwa lata przed użyciem ich w celach militarnych przeciwko aliantom w atakach na Londyn. Wystrzelony pocisk wyleciał na wysokość 84,5 km. Nie przekroczył jednak granicy kosmosu (umownych 100 km). Nikt wtedy nie przypuszczał, że rakiety będą służyć w celu ekspansji przestrzeni kosmicznej i pokojowych badań. Przypuszcza się, że w czasie II Wojny Światowej zostało wystrzelonych około 5500 pocisków V-2 w kierunku Anglii, Francji Belgii i Holandii. Po 1945 roku naukowcy i specjaliści pracujący przy tym projekcie zostali przechwyceni przez ZSRR i USA co przyczyniło się w późniejszych latach do rozwoju technologii rakietowej obu mocarstw w powojennym świecie. To jednak Stany Zjednoczone przewożąc zdobyczne rakiety V-2 doprowadziły do pierwszych odkryć kosmosu...

Już dnia 24 listopada 1946 roku wyniesiona rakieta V-2 tym razem przez Amerykanów zarejestrowała z swojej kamery zdjęcie ziemi z kosmosu. Wyniesiona wtedy rakieta znalazła się na wysokości 105 km przekraczając Linie Karmana (umowna granica kosmosu) na wysokości 100 km.

pierwsze-zdjecie-ziemi-z-kosmosu.jpg

  • (Źródło grafiki-White Sands Missile Range/Applied Physics Laboratory)
  • Pierwsze zdjęcie Ziemi z kosmosu

Dalsze prace z V-2

1200px-White_Sands_Missile_Range,_V-2_Rocket_Facilities,_Near_Headquarters_Area,_White_Sands_vicinity_(Dona_Ana_County,_New_Mexico).jpg

  • (Źródło grafiki - Wikimedia)
  • Poligon White Sands Missile
    W 1947 roku dnia 7 marca zostały wykonane kolejne zdjęcia Ziemi. Zamontowane na rakiecie specjalne aparaty wykonały dokładniejsze zdjęcia naszej planety. Przewiezione pociski były testowane w stanie Nowy Meksyk na poligonie White Sands Missile Range pod kątem dalszego rozwoju technologii rakiet balistycznych. Sam poligon powstał w 1945 roku, który był jednym z największych tego typu w Stanach Zjednoczonych.

full_Zdjęcia_Ziemi_rakieta_V2.jpg

  • (Źródło grafiki - Johns Hopkins Applied Physics Laboratory)
  • Drugie zdjęcia wykonane w 1947 roku z rakiety V-2

Niemieckie pociski balistyczne były prekursorem w rozwoju nowszych, bardziej zaawansowanych rakiet tego typu. W 1948 roku weszły do testów nowe rakiety Bumper 1, która już tego roku 13 maja wystartowała z poligonu White Sands osiągając wysokość 129 km, czyli znacznie większą, niż nazistowska poprzedniczka. Prawdziwym i szybkim w czasie rekordem w 1949 roku osiągnęła rakieta Bumper 5 osiągając wysokość 389 km co było jak na tamte czasy wielkim krokiem naprzód dla dalszych badań i rozwoju tej technologii!

Źródła


Źródło - YouTube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Artykuł wyróżniłem i trafi do mojego zestawienia tagu #pl-kosmos. Pozdrawiam :)

Dziękuje i również pozdrawiam :)

Congratulations @franino! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 200 comments. Your next target is to reach 300 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!