NBA sa Pinas - Hulaan mo at Manalo ng SBD (CLE(3) vs TOR(0) - Round 2 Game 4).

in #pilipinas5 years ago

images (3).jpeg<

Game 4 at Quicken Loans Arena, 8:30AM Phil Standard Time

NBA sa Pinas!

Ito ay bagong paligsahan na ginawa para sa mga Pilipinong mahilig sa basketbol o sa mga mahilig lang pumusta at manalo nito. Naglalayun din itong mabigyan ng kakaibang paraan ang mga pinoy na ma-enjoy ang panonood ng NBA. Paraan din ito para sila ay makatanggap ng gantimpala maliban sa gantimpalang natatanggap nila sa ibang paligsahan o contests.

Paano Manalo?

Hulaan lamang ang mananalong kupunan at ang kabuohang puntos ng dalawang magkalabang kupunan na hindi lumalagpas sa tamang kabuohang puntos ng dalawang magkalabang kupunan. Ang pinaka malapit na kabuohang puntos sa tamang kabuohang puntos AT ang tamang hula sa mananalong kupunan ay siyang steemian na mananalo sa paligsahang ito.

Paano Sumali? (Sunding Mabuti)

  • Una ay, i-resteem ang post na ito. Para maraming kababayan ang makakaalam na may ganitong paligsahan.

  • I-komento ang inyung hula sa ganitong format, Halimbawa:

Mananalong Kupunan: WAS
Kabuohang Puntos: 222

Mga Bagay na Tatandaan(Basahing Mabuti)

Mag komento lamang ng isang hula at wag ibahin ang unang hula lalo na kung malapit na matapos ang laro ng dalawang magkalabang kupunan.

Ang mag-iiba ng kanilang komento kahit maaga pa niya itong inedit ay hindi ko tatanggapin. Ito ay paraan para maging patas ang lahat. Siguraduhin ang hula mo sa unang komento mo at wag ng ibahin!

Ang bawat post ng magakalabang kupunan ay mai-popost ko isang araw bago gaganapin ang laro at matatapos ang oras ng paghula isang oras bago gaganapin ang laro. Halimbawa:

Kung ang laro ng WAS at TOR ay gaganapin sa Martes ng umaga 7AM(Philippine Time), sa gabi ng Lunes ko maipopost ang laro para sa inyo. At hanggang 6AM ng umaga sa Martes nalang pupwedeng magkomento ng hula.

Ang mga komentong ilalagay na lagpas sa oras ay hindi tatanggapin. Mano-mano kong isusulat ang mga komentong balido isang oras bago ang laro.

Gantimpala - 2SBD

Pagkatapos ng laro ay magkukomento ako sa nanalong hula. Kung nagkataon na higit sa isa ang mananalong steemian, ay maghahati sila sa 2 SBD na gantimpala.

Wag kalimutang i-follow ako para mauuna ka sa paghula sa larong ito!

Image Src

Sort:  

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 205

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 211

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 206

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvote this reply.

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 215

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 224

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 213

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 209

Mananalong Kupunan: TOR
Kabuohang Puntos: 217

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 208

Mananalong Kupunan: TOR
Kabuohang Puntos: 224

Mananalong kupunan: TOR
Kabuohang puntos: 195

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 215

Mananalong Kupunan: TOR
Kabuohang Puntos: 206

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 219

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 193

Mananalong Kupunan : CLE
Kabuohang Puntos : 195

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 200

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 225

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 218

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 221

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 227

Mananalong Kupunan: TOR
Kabuohang Puntos: 209

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 214

Mananalong kuponan: TOR
Kabuoang puntos: 210

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 228

Mananalong Kupunan: TOR
Kabuohang Puntos: 228

Mananalong Kupunan: TOR
Kabuohang Puntos: 203

Mananalong Kupunan: cle
Kabuohang Puntos: 219

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 210

Mananalong Kupunan:CLE
Kabuohang Puntos: 202

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 209

Mananalong Kupunan : CLE
Kabuohang Puntos : 209

Mananalong Kupunan : CLE
Kabuohang Puntos : 205

Mananalong Kupunan: TOR
Kabuohang Puntos: 206

Mananalong Kupunan: CLE
Kabuohang Puntos: 221

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17002.49
ETH 1255.18
USDT 1.00
SBD 2.11