Sana Matuloy.... :(

in #pilipinas3 years ago


jujgjglh5k.png

Litrato

Sana ay matuloy na ang aking ina sa pagbabalik sa Pilipinas dahil miss na miss na namin sya at gustong gusto na namin syang mayakap at makasama na ulet ng matagal.

Subalit nung nakaraang mga linggo ay nasabi kong sigurado nang makakabalik na ang aking ina upang mabisita kami pero, parang ayaw na namin syang bumalik ulet sa ibang bansa dahil gusto namin syang makasama habang kami ay lumalaki.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29304.79
ETH 1964.82
USDT 1.00
SBD 2.32